In alle gevallen waarin wij optreden als aanbieder of leverancier zijn op onze offertes, op opdrachten aan ons en op met ons gesloten overeenkomsten de METAALUNIEVOORWAARDEN van toepassing zoals deze luiden volgens de op de achterzijde afgedrukte tekst. De voorwaarden worden u, indien gewenst, tevens kosteloos toegezonden.

Download hier de metaalunievoorwaarden